Wat is PCD ?

PCD is de afkorting van Primaire Ciliaire Dyskinesie. Primair wil zeggen dat de aandoening reeds bij de geboorte aanwezig is. Ciliair geeft aan dat het om de trilharen gaat. Dyskinesie duidt op een verstoring in de beweging. PCD is dus een aangeboren, erfelijke aandoening waarbij de trilharen slecht bewegen.

Trilharen bevinden zich op een aantal plaatsen in het lichaam, onder andere in de luchtwegen en in de geslachtsorganen. In de luchtwegen zorgen de trilharen voor het ‘schoonhouden’. De trilharen maken een wuivende beweging en vegen als het ware alle stofdeeltjes en ziektekiemen, die op het slijm in de luchtwegen zijn neergeslagen, naar de keelholte. Bij mensen met PCD kunnen de trilharen deze wuivende beweging niet of niet goed uitvoeren.

Hierdoor verloopt de afvoer van slijm trager en blijven stofdeeltjes en ziektekiemen langer in de luchtwegen, waardoor eerder infecties kunnen ontstaan. Klachten die op verkoudheid lijken -maar het niet zijn – zijn dan ook het gevolg. PCD (Primaire Ciliaire Dyskinesie) is een aangeboren aandoening aan de beweging van de trilharen op diverse plaatsen in het menselijk lichaam.

Hieronder is een filmpje te zien van een normaal trilhaar epitheel uit de neus.

Zie de mooie wuivende beweging, als ware het een “wave”.

filmpje afkomstig van het VuMC

 

Vergelijk dit met de beweging van de trilharen van iemand met PCD. Zie de ongecoördineerde beweging.

filmpje afkomstig van het VuMC