PCD voorrang nodig bij COVID-19 vaccinatie

Dit statement is afkomstig van het “European Reference Network” ademhalings ziekten (ERN-LUNG).
En is gepubliceerd door Heymut Omran.
In de ERN-LUNG zit o.a. ook E.G. Haarman van het VuMC / AMC.

Zie ook het statement.

PCD patiënten hebben weinig behandelopties. Daarom is dit zorgelijk in geval van COVID-19 infectie, aldus professor Omran.
Zij lopen een hoger-dan-gemiddeld risico om in het ziekenhuis te belanden in geval van COVID-19.

De kern-leden van ERN-LUNG pleiten ervoor dat PCD patiënten voorrang krijgen bij vaccinatie tegen COVID-19.

Dit alles onderstreept het belang van vaccineren, vooral voor de patiënten maar ook hun naasten.