Huidige en toekomstige behandelingen van Primaire Ciliaire Dyskinesie (PCD)

In juli 2021 is een artikel gepubliceerd in het “International Journal of Molecular Sciences” over de behandeling van PCD. De samenstellers zijn Tamara Paff (AMC – Academic Medical Center) , Heymut Omran (Universitätsklinikum Münster), Kim Nielsen (Department of Clinical Medicine
University of Copenhagen) en Eric Haarman (Amsterdam UMC), allen actief op het gebied van PCD in Europees verband: https://ern-lung.eu

Het artikel is hier te vinden.

De laatst genoemde: Eric Haarman van het Amsterdam UMC, heeft de belangrijkste conclusies uit dit artikel samengevat en beschikbaar gesteld voor de PCD Belangengroep.

Klik hier om deze samenvatting te lezen.

PCD voorrang nodig bij COVID-19 vaccinatie

Dit statement is afkomstig van het “European Reference Network” ademhalings ziekten (ERN-LUNG).
En is gepubliceerd door Heymut Omran.
In de ERN-LUNG zit o.a. ook E.G. Haarman van het VuMC / AMC.

Zie ook het statement.

PCD patiënten hebben weinig behandelopties. Daarom is dit zorgelijk in geval van COVID-19 infectie, aldus professor Omran.
Zij lopen een hoger-dan-gemiddeld risico om in het ziekenhuis te belanden in geval van COVID-19.

De kern-leden van ERN-LUNG pleiten ervoor dat PCD patiënten voorrang krijgen bij vaccinatie tegen COVID-19.

Dit alles onderstreept het belang van vaccineren, vooral voor de patiënten maar ook hun naasten.